Rezervasyon

Elektronik Ticari İleti Kuralı

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Liberty Hospitality Group olarak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metnini hazırladık.

Bu kapsamda, Liberty Hospitality Group internet sitesinde yer alan elektronik formlar aracılığıyla paylaşmış olduğunuz iletişim bilgileriniz, izin vermeniz halinde pazarlama iletişiminde kullanılmak üzere; pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması; hizmet, tanıtım, duyuru, etkinlik, reklam, promosyon, vb. ticari elektronik iletilerin sosyal medya hesapları, SMS, e-posta dahil rıza vermiş olduğunuz kanallar üzerinden gönderilmesi amaçlarıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesi gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

Ticari elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz onayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmakta olup bu durumda kişisel verilerinizin işlenmesine ilişin verdiğiniz açık rızanızı da geri çektiğiniz kabul edilecektir.

Liberty Hospitality Group tarafından kişisel verileriniz doğrudan veya veri işleyenleri aracılığı ile açık rızanızda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacak, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda Liberty Hospitality Group iş ortakları ve tedarikçileri ile paylaşılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Aydınlatma Metninde belirtilen kanallardan iletebilirsiniz.